Původ hroznů je výlučně z vinařské trati Dubňanská hora, ať už z vlastních vinic obhospodařovaných tradičním "motykovým" způsobem členy rodiny, nebo od sousedních pěstitelů. 
Naše filozofie
Maximálně podporovat menší zemědělce. Tato skupina je díky obchodní politice velkých firem opomíjena. Kvůli nízkým obratům, malému, ale sortimentně velmi početnému zboží jsou drobní zemědělci pro velkoprodejce nezajímaví a možnosti jsou tak pro ně omezené.

Naopak pro nás je každý zákazník velmi důležitý a máme k němu úctu. Malí vinaři, sadaři či jakýkoliv jiní zemědělci jsou pro naši zemi velmi potřební. Pro svou pestrost, a také jako nositelé tradic a zvyků. 

V naší společnosti se proto snažíme připravit i pro ty nejmenší pěstitele prostředí a ceny, srovnatelné s velkoodběrateli. Správné produkty vám k tomu pomůže vybrat naši školení a zkušení zaměstnanci, jenž sami mají své vlastní vinařství a toto zboží osobně používají. Praktické zkušenost jsou základ.

Zbyněk Kopeček, majitel Vinařského domu Kopeček, je známým degustátorem na mnoha významných výstavách. Je držitelem Mezinárodních degustátorských zkoušek dle norem EU, dvojnásobným držitelem sommelierských zkoušek a stále si doplňuje vědomosti i vzdělání ve vinařském oboru. Díky tomu je velmi náročný na svoje vlastní produkty. 

Vína rodinného vinařství jsou vyráběna v malých a exkluzivních šaržích, maximálně 1000 lahví. Původ hroznů je výlučně z vinařské trati Dubňanská hora, ať už z vlastních vinic obhospodařovaných tradičním "motykovým" způsobem členy rodiny, nebo od sousedních pěstitelů. 

Vinařství získává mnoho ocenění z významných výstav a soutěží, jako například titul Šampinon Rulandských bílých na soutěži Galerie Rulandských vín ČR, Šampion odrůdy Grand Prix Vinex, Zlatá a stříbrná medaile na mezinárodní soutěži Cuvee 2018 apod.